Skip to main content

Instinkt značenje

šta znači Instinkt

Na latinici: Definicija i značenje reči Instinkt (latinski instinguere podbosti, podsta-knuti, instinctus) nagon, nasledni nagon kod životinja i ljudi koji ih nagoni da, bez uticaja volje i razuma, dakle nesvesno, vrše izvesne radnje kojima je, u osnovi, cilj održanje jedinke (individue) i vrste.

Reč Instinkt sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. инстингуере подбости, подста-кнути, инстинцтус) нагон, наследни нагон код животиња и људи који их нагони да, без утицаја воље и разума, дакле несвесно, врше извесне радње којима је, у основи, циљ одржање јединке (индивидуе) и врсте.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i