Skip to main content

Instruktor značenje

šta znači Instruktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Instruktor (latinski instructor) nastavnik, učitelj, npr. jahanja, smučanja itd.; vojni nastavnik, npr. u rukovanju bombama, zagu-šljivim gasovima, novom vrstom oružja; vojni stručnjak koji uređuje i obučava čiju (stranu) vojsku.

Reč Instruktor sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инструцтор) наставник, учитељ, нпр. јахања, смучања итд.; војни наставник, нпр. у руковању бомбама, загу-шљивим гасовима, новом врстом оружја; војни стручњак који уређује и обучава чију (страну) војску.


Inspirisati Glagol inspirisati znači izazivanje umetničke inspiracije. Sinonimi za...
Inscenirati loz. udesiti pozorišni komad za prikazivanje na pozornici; fig. pra...
Insceniranje noa. udešavanje nekoga pozoriginog komada da se može prikazivati na ...
Insuflacija uduvavanje, upiri-vanje, udahnjivanje.^...
Insuficijencija nedovoljnost, oskudnost, nesposobnost; naročito: nedovoljnost čijeg...
Insurekcija buna, pobuna, ustanak, dizanje naroda na oružje...
Sve reči na slovo i