Skip to main content

Irmologija značenje

šta znači Irmologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Irmologija (od grčke reči: eirmos, logos reč, govor) bogoslužbena knjiga u kojoj su sabrani irmosi, zbirka irmosa; crkvene pesme, irmosi; poznavanje irmosa, pevanje irmosa

Reč Irmologija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. еирмос, логос реч, говор) богослужбена књига у којој су сабрани ирмоси, збирка ирмоса; црквене песме, ирмоси; познавање ирмоса, певање ирмоса


Irmos početna strofa pravoslavne crkvene pesme, prema čijoj se melo-diji ...
Irmologija bogoslužbena knjiga u kojoj su sabrani irmosi, zbirka irmosa; crkve...
Sve reči na slovo i