Skip to main content

Irmos značenje

šta znači Irmos

Na latinici: Definicija i značenje reči Irmos (od grčke reči: eirmos) početna strofa pravoslavne crkvene pesme, prema čijoj se melo-diji pevaju ostale pesme; vrsta pesme u pravoslavnom bogosluženju.

Reč Irmos sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. еирмос) почетна строфа православне црквене песме, према чијој се мело-дији певају остале песме; врста песме у православном богослужењу.


Irmos početna strofa pravoslavne crkvene pesme, prema čijoj se melo-diji ...
Irmologija bogoslužbena knjiga u kojoj su sabrani irmosi, zbirka irmosa; crkve...
Sve reči na slovo i