Skip to main content

Ironija značenje

šta znači Ironija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ironija (od grčke reči: eironefa, latinski ironia) fina prikrivena poruga koja se sastoji u tome što se njome kazuje baš protivno onome što se, u stvari misli i hoće da kaže, npr. kada se plašljivcu kaže da je hrabar, gladnom da je sit, glupom da je pametan itd.; metodom ironije naročito se služio Sokrat u razgovoru s onima koji su svoje znanje precenjivali.

Reč Ironija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. еиронефа, лат. ирониа) фина прикривена поруга која се састоји у томе што се њоме казује баш противно ономе што се, у ствари мисли и хоће да каже, нпр. када се плашљивцу каже да је храбар, гладном да је сит, глупом да је паметан итд.; методом ироније нарочито се служио Сократ у разговору с онима који су своје знање прецењивали.


Iroš kicoš, gizdelin, ženskar, razmetljivac. ...
Iroracija orošavanje, orošenje;med. prskanje, škropljenje. ...
Ironizirati na fin način ismevati, podsmevati se, podrugivati se kome ili čemu....
Irogirati prav. nametnuti, dosuditi kome što, naročito kaznu....
Irogacija prav nametanje kazne, dosuđivanje kazne. ...
Iroborirati prav. pojačati, potkrepiti....
Sve reči na slovo i