Skip to main content

Iroš značenje

šta znači Iroš

Na latinici: Definicija i značenje reči Iroš (mađ. iros pisar) kicoš, gizdelin, ženskar, razmetljivac.

Reč Iroš sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (мађ. ирос писар) кицош, гизделин, женскар, разметљивац.


Iroš kicoš, gizdelin, ženskar, razmetljivac. ...
Iroracija orošavanje, orošenje;med. prskanje, škropljenje. ...
Ironizirati na fin način ismevati, podsmevati se, podrugivati se kome ili čemu....
Irogirati prav. nametnuti, dosuditi kome što, naročito kaznu....
Irogacija prav nametanje kazne, dosuđivanje kazne. ...
Iroborirati prav. pojačati, potkrepiti....
Sve reči na slovo i