Skip to main content

Ironizirati značenje

šta znači Ironizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ironizirati (od latinske reči: ironisare) na fin način ismevati, podsmevati se, podrugivati se kome ili čemu.

Reč Ironizirati napisana unazad: ironizirati i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. иронисаре) на фин начин исмевати, подсмевати се, подругивати се коме или чему.

Slično: 
Iroš kicoš, gizdelin, ženskar, razmetljivac. ...
Iroracija orošavanje, orošenje;med. prskanje, škropljenje. ...
Ironizirati na fin način ismevati, podsmevati se, podrugivati se kome ili čemu....
Irogirati prav. nametnuti, dosuditi kome što, naročito kaznu....
Irogacija prav nametanje kazne, dosuđivanje kazne. ...
Iroborirati prav. pojačati, potkrepiti....
Sve reči na slovo i