Skip to main content

Isagoga značenje

šta znači Isagoga

Na latinici: Definicija i značenje reči Isagoga (od grčke reči: eisagoge) uvod, uvođenje (u neku nauku).

Reč Isagoga sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. еисагоге) увод, увођење (у неку науку).


Isak sin Avrama i Sare, drugi praotac Jevreja, na čudan način spasen da n...
Isagogičan koji služi kao uvod u nešto, uvodni....
Isagogika veština uvođenja u neku nauku, uvodna nauka; naročito: nauka koja sl...
Isagoga uvod, uvođenje . ...
Sve reči na slovo i