Skip to main content

Šta znači Isagoga značenje reči


Isagoga

latinica:

Definicija i značenje reči Isagoga (od grčke reči: eisagoge) uvod, uvođenje (u neku nauku).

Reč Isagoga napisana unazad: agogasi

Isagoga se sastoji od 7 slova.

sta je Isagoga

Slično:
Isak sin Avrama i Sare, drugi praotac Jevreja, na čudan način s...
Isagogičan koji služi kao uvod u nešto, uvodni....
Isagogika veština uvođenja u neku nauku, uvodna nauka; naročito: nau...
Isagoga uvod, uvođenje . ...
Sve reči na slovo i