Skip to main content

Isagogika značenje

Šta znači Isagogika


Isagogika

latinica:

Definicija i značenje reči Isagogika (od grčke reči: eisagogike) veština uvođenja u neku nauku, uvodna nauka; naročito: nauka koja služi kao uvod u proučavanje Viblije.

Reč Isagogika napisana unazad: akigogasi

Isagogika se sastoji od 9 slova.

sta je Isagogika

Slično:
Isak sin Avrama i Sare, drugi praotac Jevreja, na čudan način s...
Isagogičan koji služi kao uvod u nešto, uvodni....
Isagogika veština uvođenja u neku nauku, uvodna nauka; naročito: nau...
Isagoga uvod, uvođenje . ...
Sve reči na slovo i