Skip to main content

Isagogika značenje

šta znači Isagogika

Na latinici: Definicija i značenje reči Isagogika (od grčke reči: eisagogike) veština uvođenja u neku nauku, uvodna nauka; naročito: nauka koja služi kao uvod u proučavanje Viblije.

Reč Isagogika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. еисагогике) вештина увођења у неку науку, уводна наука; нарочито: наука која служи као увод у проучавање Виблије.


Isak sin Avrama i Sare, drugi praotac Jevreja, na čudan način spasen da n...
Isagogičan koji služi kao uvod u nešto, uvodni....
Isagogika veština uvođenja u neku nauku, uvodna nauka; naročito: nauka koja sl...
Isagoga uvod, uvođenje . ...
Sve reči na slovo i