Skip to main content

Italik značenje

Šta znači Italik


Italik

latinica:

Definicija i značenje reči Italik (od francuske reči: italique) tipografija: kosi slog, kosa latinska štamparska slova, kurzivna slova, kurziv.

Reč Italik napisana unazad: kilati

Italik se sastoji od 6 slova.

sta je Italik

Slično:
Itacizam novogrčki izgovor starogrčkog jezika, po kojem se samoglasn...
Italofob onaj koji je neprijateljski raspoložen prema Italijanima i ...
Italofil onaj koji je prijateljski raspoložen prema Italijanima i sv...
Italiot prastanovnik Italije, naročito Velike Grčke....
Italik tip. kosi slog, kosa latinska štamparska slova, kurzivna s...
Italijanisimi pl. Italijani koji su, u težnji i zahtevima za slobodom It...
Sve reči na slovo i