Skip to main content

Italik značenje

Šta znači Italik

Na latinici: Definicija i značenje reči Italik (fr. italique)tipografija: kosi slog, kosa latinska štamparska slova, kurzivna slova, kurziv.

Reč Italik napisana unazad: kilati

Italik se sastoji od 6 slova.

Šta je Italik

На Ћирилици: (фр. италиqуе) тип. коси слог, коса латинска штампарска слова, курзивна слова, курзив.

Slično: 
Itacizam novogrčki izgovor starogrčkog jezika, po kojem se samoglasnici i, u, ...
Italofob onaj koji je neprijateljski raspoložen prema Italijanima i svemu ital...
Italofil onaj koji je prijateljski raspoložen prema Italijanima i svemu italij...
Italiot prastanovnik Italije, naročito Velike Grčke....
Italik tip. kosi slog, kosa latinska štamparska slova, kurzivna slova, kurz...
Italijanisimi pl. Italijani koji su, u težnji i zahtevima za slobodom Italije, bi...
Sve reči na slovo i