Skip to main content

Italofob značenje

Šta znači Italofob


Italofob

latinica:

Definicija i značenje reči Italofob onaj koji je neprijateljski raspoložen prema Italijanima i svemu italijanskom.

Reč Italofob napisana unazad: bofolati

Italofob se sastoji od 8 slova.

sta je Italofob

Slično:
Itacizam novogrčki izgovor starogrčkog jezika, po kojem se samoglasn...
Italofob onaj koji je neprijateljski raspoložen prema Italijanima i ...
Italofil onaj koji je prijateljski raspoložen prema Italijanima i sv...
Italiot prastanovnik Italije, naročito Velike Grčke....
Italik tip. kosi slog, kosa latinska štamparska slova, kurzivna s...
Italijanisimi pl. Italijani koji su, u težnji i zahtevima za slobodom It...
Sve reči na slovo i