Skip to main content

Juksta

Šta znači Juksta


Juksta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juksta (latinski juxta) prilog:, predlog: pored, ublizo, kod, kraj, do, uz; kod hartija od vrednosti, lozova i akcija sa kuponima: crta, redovno u nekoj drugoj boji, koja pokazuje gde treba kupon odseći; jukstim.

Reč Juksta napisana unazad: atskuj

Juksta se sastoji od 6 slova.

sta je Juksta

Slično:
Šta znači Juksuk napretek. ...
Šta znači Jukstapozicija stavljanje jednog pored drugog, grani-čenje s nečim, slag...
Šta znači Juksta pril., predl. pored, ublizo, kod, kraj, do, uz; kod hartij...
Šta znači Jukluk ormar, obično uzidan, uklopljen u zid; polica ili udubljen...