Skip to main content

Juksuk značenje

šta znači Juksuk

Na latinici: Definicija i značenje reči Juksuk (tur. yuksuk) napretek.

Reč Juksuk sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. yуксук) напретек.


Juksuk napretek. ...
Jukstapozicija stavljanje jednog pored drugog, grani-čenje s nečim, slaganje spolj...
Juksta pril., predl. pored, ublizo, kod, kraj, do, uz; kod hartija od vredn...
Jukluk ormar, obično uzidan, uklopljen u zid; polica ili udubljenje u zidu ...
Sve reči na slovo j