Skip to main content

Kako se pravilno piše Škot ili Škotlanđanin

Kako se piše Škot

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Škot. Stanovnik Škotske je Škot a stanovnica Škotkinja. Prisvojni pridev je škotski. Nisu preporučljivi oblici Škotlanđanin, Škotlanđanka, skovani po ugledu na nemački.


Skripta ili skripte   Piše se skripta. Imenica skripta ima samo množinu srednjeg roda. Otuda je ...
Skorpija ili škorpija   Piše se i jedno i drugo. I skorpija i škorpija upotrebljavaju se kao naziv ...
Škot ili Škotlanđanin   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Škot. Stan...
Ski-pantalone ili ski pantalone   Piše se ski-pantalone. Prefiksoid ski- piše se sa crticom: ski-centar, ski...
školjci ili školjki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice školjka glase š...
Sklopci ili sklopki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice sklopka glase s...