Skip to main content

Kako se pravilno piše Skripta ili skripte

Kako se piše Skripta

  Piše se skripta. Imenica skripta (od latinskog scripta) ima samo množinu srednjeg roda. Otuda je njen genitiv skripata (ne skripte), akuzativ je jednak nominativu, a dativ, lokativ i instrumental glase skriptima (ne skripti niti skriptama). Pravilno je učim iz skripata (ne učim iz skripte), čitam skripta (ne čitam skriptu), piše u skriptima (ne piše u skripti niti piše u skriptama) i sl.


Skripta ili skripte   Piše se skripta. Imenica skripta ima samo množinu srednjeg roda. Otuda je ...
Skorpija ili škorpija   Piše se i jedno i drugo. I skorpija i škorpija upotrebljavaju se kao naziv ...
Škot ili Škotlanđanin   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Škot. Stan...
Ski-pantalone ili ski pantalone   Piše se ski-pantalone. Prefiksoid ski- piše se sa crticom: ski-centar, ski...
školjci ili školjki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice školjka glase š...
Sklopci ili sklopki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice sklopka glase s...