Skip to main content

Kako se pravilno piše Ski-pantalone ili ski pantalone

Kako se piše Ski-pantalone

  Piše se ski-pantalone. Prefiksoid ski- (skraćeno od skijaški) piše se sa crticom: ski-centar, ski-lift, ski-odelo, ski-oprema, ski-pas, ski-reli itd.


Skripta ili skripte   Piše se skripta. Imenica skripta ima samo množinu srednjeg roda. Otuda je ...
Skorpija ili škorpija   Piše se i jedno i drugo. I skorpija i škorpija upotrebljavaju se kao naziv ...
Škot ili Škotlanđanin   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu Škot. Stan...
Ski-pantalone ili ski pantalone   Piše se ski-pantalone. Prefiksoid ski- piše se sa crticom: ski-centar, ski...
školjci ili školjki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice školjka glase š...
Sklopci ili sklopki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice sklopka glase s...