Skip to main content

Kako se pravilno piše Artikal ili artikl

Kako se piše Artikal

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kl u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – artik(a)l; artikli • gen. – artikla; artikala • dat. – artiklu; artiklima • ak. – artik(a)l; artikle • vok. – artikle; artikli • instr. – artiklom; artiklima • lok. – artiklu; artiklima


Arhiv ili arhiva   Piše se i jedno i drugo. I arhiv i arhiva upotrebljavaju se u značenju „sku...
Arktik ili Artik   Piše se Arktik. Od grčkog arktikós, što znači severni. ...
Artikal ili artikl   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Argumenat ili argument   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Arhanđel ili arhanđeo   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica arhanđeo. Nepravilno j...