Skip to main content

Kako se pravilno piše Argumenat ili argument

Kako se piše Argumenat

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa nt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – argumen(a)t; argumenti • gen. – argumenta; argumenata • dat. – argumentu; argumentima • ak. – argumen(a)t; argumente • vok. – argumente; argumenti • instr. – argumentom; argumentima • lok. – argumentu; argumentima


Arhiv ili arhiva   Piše se i jedno i drugo. I arhiv i arhiva upotrebljavaju se u značenju „sku...
Arktik ili Artik   Piše se Arktik. Od grčkog arktikós, što znači severni. ...
Artikal ili artikl   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Argumenat ili argument   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Arhanđel ili arhanđeo   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica arhanđeo. Nepravilno j...