Skip to main content

Kako se pravilno piše Arktik ili Artik

Kako se piše Arktik

  Piše se Arktik. Od grčkog arktikós, što znači severni.


Arhiv ili arhiva   Piše se i jedno i drugo. I arhiv i arhiva upotrebljavaju se u značenju „sku...
Arktik ili Artik   Piše se Arktik. Od grčkog arktikós, što znači severni. ...
Artikal ili artikl   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Argumenat ili argument   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Arhanđel ili arhanđeo   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica arhanđeo. Nepravilno j...