Skip to main content

Kako se pravilno piše Bombona ili bonbona

Kako se piše Bombona

  Piše se bombona. Ta reč potiče iz francuskog jezika, u kojem ona glasi bonbon. U srpskom se, međutim, nakon jednačenja suglasnika po mestu tvorbe (glas n ispred suglasnika b prelazi u m), piše bombona. Pravilno je i bombon.


Bog ili bog   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Bog, piše se kad se odnos...
Božiji ili božji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev božji. Prid...
Bogzna ili bog zna   Piše se i jedno i drugo. Prilog bogzna, koji znači naročito, osobito, piše ...
Božić Bata ili božić bata   Piše se Božić Bata. Vlastita imena iz sveta mašte, književnih dela, filmova...
Bojica ili boica   Piše se bojica. Suglasnik j se piše u grupama vokala kada se i nađe na drug...
Bojazan ili bojaznost   Piše se i jedno i drugo. Imenica bojazan znači zebnja, strepnja, strah, pri...