Skip to main content

Kako se pravilno piše Bog ili bog

Kako se piše Bog

  Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Bog, piše se kad se odnosi na hrišćanskog (odnosno jevrejskog, muslimanskog) boga i kad ima osobine posebnog imena: U početku stvori Bog nebo i zemlju. Velikim slovom pišu se i ustaljene zamene za Boga: Gospod, Svemogući, Svevišnji. Malim početnim slovom, bog, piše se kad označava božanstvo u mnogobožačkoj religiji, kad ima opšte (zajedničko) ili atributsko značenje, u ustaljenim izrazima i uzrečicama: bog Perun, grčki bog rata, bože sačuvaj, budi bog s nama, daj bože, hvala bogu, za ime boga i sl.


Bog ili bog   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Bog, piše se kad se odnos...
Božiji ili božji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev božji. Prid...
Bogzna ili bog zna   Piše se i jedno i drugo. Prilog bogzna, koji znači naročito, osobito, piše ...
Božić Bata ili božić bata   Piše se Božić Bata. Vlastita imena iz sveta mašte, književnih dela, filmova...
Bojica ili boica   Piše se bojica. Suglasnik j se piše u grupama vokala kada se i nađe na drug...
Bojazan ili bojaznost   Piše se i jedno i drugo. Imenica bojazan znači zebnja, strepnja, strah, pri...