Skip to main content

Kako se pravilno piše Bogzna ili bog zna

Kako se piše Bogzna

  Piše se i jedno i drugo. Prilog bogzna, koji znači naročito, osobito, piše se spojeno. Upotrebljava se obično uz negaciju, za isticanje: nije ovo bogzna kako ukusno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: naljutio se bog zna zašto.


Bog ili bog   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Bog, piše se kad se odnos...
Božiji ili božji   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati pridev božji. Prid...
Bogzna ili bog zna   Piše se i jedno i drugo. Prilog bogzna, koji znači naročito, osobito, piše ...
Božić Bata ili božić bata   Piše se Božić Bata. Vlastita imena iz sveta mašte, književnih dela, filmova...
Bojica ili boica   Piše se bojica. Suglasnik j se piše u grupama vokala kada se i nađe na drug...
Bojazan ili bojaznost   Piše se i jedno i drugo. Imenica bojazan znači zebnja, strepnja, strah, pri...