Skip to main content

Kako se pravilno piše Crpiti ili crpsti

Kako se piše Crpiti

  Pravilno je i jedno i drugo. Oblik crpsti (prezent: crpem, crpeš, crpe, crpemo, crpete, crpu; radni pridev: crpao, crpla, crplo; trpni pridev: crpen, crpena, crpeno) stariji je i daje mu se izvesna stilska i normativna prednost nad oblikom crpiti (prezent: crpim, crpiš, crpi, crpimo, crpite, crpe; radni pridev: crpio, crpila, crpilo; trpni pridev: crpljen, crpljena, crpljeno). Isto važi i za izvedene glagole iscrpiti, iscrpsti i pocrpiti, pocrpsti.


Crneti ili crniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol crneti znači postajati crn, dobijati crnu, ...
Crtačicin ili crtačičin   Piše se crtačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaj...
Crveneti ili crveniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol crveneti znači postajati crven, dobijati cr...
Crta ili povlaka   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica crta. ...
Crnji ili crniji   Piše se crnji. Komparativ prideva crn je crnji, a superlativ najcrnji. ...
Crpiti ili crpsti   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik crpsti stariji je i daje mu se izvesna ...