Skip to main content

Kako se pravilno piše Crtačicin ili crtačičin

Kako se piše Crtačicin

  Piše se crtačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaju na -čica dolazi do odstupanja od palatalizacije (c ne prelazi u č ispred i) da bi se izbeglo udvajanje sloga či: jahačicin, klizačicin, krojačicin, pevačicin, prodavačicin, saigračicin, seljančicin i sl.


Crneti ili crniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol crneti znači postajati crn, dobijati crnu, ...
Crtačicin ili crtačičin   Piše se crtačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaj...
Crveneti ili crveniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol crveneti znači postajati crven, dobijati cr...
Crta ili povlaka   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica crta. ...
Crnji ili crniji   Piše se crnji. Komparativ prideva crn je crnji, a superlativ najcrnji. ...
Crpiti ili crpsti   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik crpsti stariji je i daje mu se izvesna ...