Skip to main content

Kako se pravilno piše Crneti ili crniti

Kako se piše Crneti

  Piše se i jedno i drugo. Glagol crneti znači postajati crn, dobijati crnu, tamnu boju. Glagol crniti znači činiti (nešto) crnim, tamnim, bojiti u crno.


Crneti ili crniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol crneti znači postajati crn, dobijati crnu, ...
Crtačicin ili crtačičin   Piše se crtačicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaj...
Crveneti ili crveniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol crveneti znači postajati crven, dobijati cr...
Crta ili povlaka   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običnija imenica crta. ...
Crnji ili crniji   Piše se crnji. Komparativ prideva crn je crnji, a superlativ najcrnji. ...
Crpiti ili crpsti   Pravilno je i jedno i drugo. Oblik crpsti stariji je i daje mu se izvesna ...