Skip to main content

Kako se pravilno piše Dan ili dat

Kako se piše Dan

  Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola dati može se graditi i nastavkom -n (dan) i nastavkom -t (dat). To važi i za njegove prefiksalne izvedenice: dodati (dodan i dodat), izdati (izdan i izdat), predati (predan i predat), prodati (prodan i prodat), zadati (zadan i zadat) i dr.


Dabogda ili da bogda   Piše se dabogda. To je rečca za isticanje pri iskazivanju želje, kletve i s...
Dabl ju ili dabl ve   Pravilno je i jedno i drugo. Dabl ju, naziv za latiničko slovo W , danas je...
Danki ili Danci   Piše se Danki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokati...
Dali ili da li   Piše se i jedno i drugo. Dali, radni pridev od glagola dati, piše se spojen...
Danas-sutra ili danas sutra   Piše se danas-sutra. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, gore...
Daničin ili Danicin   Piše se Daničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...