Skip to main content

Kako se pravilno piše Dali ili da li

Kako se piše Dali

  Piše se i jedno i drugo. Dali, radni pridev od glagola dati, piše se spojeno: dali su sve od sebe. Odvojeno se piše spoj veznika da i upitne rečce li, kao uvod u pitanje: da li je to istina?


Dabogda ili da bogda   Piše se dabogda. To je rečca za isticanje pri iskazivanju želje, kletve i s...
Dabl ju ili dabl ve   Pravilno je i jedno i drugo. Dabl ju, naziv za latiničko slovo W , danas je...
Danki ili Danci   Piše se Danki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokati...
Dali ili da li   Piše se i jedno i drugo. Dali, radni pridev od glagola dati, piše se spojen...
Danas-sutra ili danas sutra   Piše se danas-sutra. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, gore...
Daničin ili Danicin   Piše se Daničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...