Skip to main content

Kako se pravilno piše Dabl ju ili dabl ve

Kako se piše Dabl ju

  Pravilno je i jedno i drugo. Dabl ju, naziv za latiničko slovo W (prema engleskom izgovoru), danas je pretežno istisnulo ranije dubl ve (prema francuskom izgovoru). Ne treba to slovo nazivati duplo ve, zato što se onda ne bi razlikovalo od udvojenog slova V. U nemačkom se slovo W zove ve (npr. BMW – „be-em-ve”), za razliku od V, koje se zove fau.


Dabogda ili da bogda   Piše se dabogda. To je rečca za isticanje pri iskazivanju želje, kletve i s...
Dabl ju ili dabl ve   Pravilno je i jedno i drugo. Dabl ju, naziv za latiničko slovo W , danas je...
Danki ili Danci   Piše se Danki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokati...
Dali ili da li   Piše se i jedno i drugo. Dali, radni pridev od glagola dati, piše se spojen...
Danas-sutra ili danas sutra   Piše se danas-sutra. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: brže-bolje, gore...
Daničin ili Danicin   Piše se Daničin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...