Skip to main content

Kako se pravilno piše Elemenat ili element

Kako se piše Elemenat

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa nt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – elemen(a)t; elementi • gen. – elementa; elemenata • dat. – elementu; elementima • ak. – elemen(a)t; elemente • vok. – elemente; elementi • instr. – elementom; elementima • lok. – elementu; elementima


Elektrodistribucija ili elektro-distribucija   Piše se elektrodistribucija. Elektro-, prvi deo složenica koji kazuje da je...
Elasticitet ili elastičnost   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Elemenat ili element   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Elektromagnetni ili elektromagnetski   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...