Skip to main content

Kako se pravilno piše Elektrodistribucija ili elektro-distribucija

Kako se piše Elektrodistribucija

  Piše se elektrodistribucija. Elektro-, prvi deo složenica koji kazuje da je ono što znači osnovna reč u vezi sa elektricitetom, električnom energijom, piše se spojeno: elektroenergetika, elektrogenerator, elektroindustrija, elektromagnet, elektromaterijal, elektromotor, elektroprivreda, elektrostatika, elektrotehničar itd.


Elektrodistribucija ili elektro-distribucija   Piše se elektrodistribucija. Elektro-, prvi deo složenica koji kazuje da je...
Elasticitet ili elastičnost   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Elemenat ili element   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Elektromagnetni ili elektromagnetski   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...