Skip to main content

Kako se pravilno piše Elektromagnetni ili elektromagnetski

Kako se piše Elektromagnetni

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.


Elektrodistribucija ili elektro-distribucija   Piše se elektrodistribucija. Elektro-, prvi deo složenica koji kazuje da je...
Elasticitet ili elastičnost   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Elemenat ili element   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Elektromagnetni ili elektromagnetski   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...