Skip to main content

Kako se pravilno piše Iglu ili iglo

Kako se piše Iglu

  Piše se iglu. Ta imenica, kojom se označava eskimska kućica napravljena od isečenih komada leda i snega, potiče od eskimskog igdlu.


Iglu ili iglo   Piše se iglu. Ta imenica, kojom se označava eskimska kućica napravljena od ...
Igračicin ili igračičin   Piše se igračicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaj...
Igrački ili igračci   Piše se igrački. U dativu i lokativu jednine od imenice igračka ne vrši se ...