Skip to main content

Kako se pravilno piše Igrački ili igračci

Kako se piše Igrački

  Piše se igrački. U dativu i lokativu jednine od imenice igračka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk. Genitiv množine glasi igračaka.


Iglu ili iglo   Piše se iglu. Ta imenica, kojom se označava eskimska kućica napravljena od ...
Igračicin ili igračičin   Piše se igračicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaj...
Igrački ili igračci   Piše se igrački. U dativu i lokativu jednine od imenice igračka ne vrši se ...