Skip to main content

Kako se pravilno piše Igračicin ili igračičin

Kako se piše Igračicin

  Piše se igračicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaju na -čica dolazi do odstupanja od palatalizacije (c ne prelazi u č ispred i) da bi se izbeglo udvajanje sloga či: krojačicin, pevačicin, prodavačicin, saigračicin, seljančicin, spremačicin, vaspitačicin i sl.


Iglu ili iglo   Piše se iglu. Ta imenica, kojom se označava eskimska kućica napravljena od ...
Igračicin ili igračičin   Piše se igračicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završavaj...
Igrački ili igračci   Piše se igrački. U dativu i lokativu jednine od imenice igračka ne vrši se ...