Skip to main content

Kako se pravilno piše Objekat ili objekt

Kako se piše Objekat

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasnička grupa kt u rečima stranog porekla može se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne mora. Svi ostali padeži su isti. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – objek(a)t; objekti • gen. – objekta; objekata • dat. – objektu; objektima • ak. – objek(a)t; objekte • vok. – objekte; objekti • instr. – objektom; objektima • lok. – objektu; objektima


Objekat ili objekt   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Obesna ili obestna   Piše se obesna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor ...
Obožavalac ili obožavaoc   Piše se obožavalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja,...
Obestan ili obesan   Piše se obestan. Međutim, obesna , obesno , obesni , jer se t gubi iz sugla...