Skip to main content

Kako se pravilno piše Obestan ili obesan

Kako se piše Obestan

  Piše se obestan. Međutim, obesna (ne obestna), obesno (ne obestno), obesni (ne obestni), jer se t gubi iz suglasničke grupe stn (glasovna promena gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.


Objekat ili objekt   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Obesna ili obestna   Piše se obesna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor ...
Obožavalac ili obožavaoc   Piše se obožavalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja,...
Obestan ili obesan   Piše se obestan. Međutim, obesna , obesno , obesni , jer se t gubi iz sugla...