Skip to main content

Kako se pravilno piše Obožavalac ili obožavaoc

Kako se piše Obožavalac

  Piše se obožavalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (podnosilac, posetilac, poznavalac itd.). Obožavalac je imenica nastala od glagola obožavati. Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o. Promena po padežima (jednina; množina): • nom. – obožavalac; obožavaoci • gen. – obožavaoca; obožavalaca • dat. – obožavaocu; obožavaocima • ak. – obožavaoca; obožavaoce • vok. – obožavaoče; obožavaoci • instr. – obožavaocem; obožavaocima • lok. – obožavaocu; obožavaocima


Objekat ili objekt   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. Suglasni...
Obesna ili obestna   Piše se obesna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor ...
Obožavalac ili obožavaoc   Piše se obožavalac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja,...
Obestan ili obesan   Piše se obestan. Međutim, obesna , obesno , obesni , jer se t gubi iz sugla...