Skip to main content

Kako se pravilno piše Ponosi se mnome ili ponosi se sa mnom

Kako se piše Ponosi se mnome ponosi se

  Piše se ponosi se mnome. Predlog s(a) ne upotrebljava se uz instrumental kad on ima značenje sredstva, oruđa ili predmeta radnje: moji roditelji se ponose mnome, oni se stalno bave mnome i sl.


Podršci ili podrški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase p...
Posetilac ili posetioc   Piše se posetilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, ...
Povuci-potegni ili povuci potegni   Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih...
Porcelan ili porculan   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Podsvest ili potsvest   Piše se podsvest. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Portugalija ili Portugal   Piše se Portugalija. Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemač...