Skip to main content

Kako se pravilno piše Porcelan ili porculan

Kako se piše Porcelan

  Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: „Svi evropski jezici imaju oblik sa e (od ital. porcellana), pa je on svakako bolji nego porculan, mada se i ovaj drugi može prihvatiti zbog duge upotrebe koju je imao naročito u zapadnim krajevima.”


Podršci ili podrški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase p...
Posetilac ili posetioc   Piše se posetilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, ...
Povuci-potegni ili povuci potegni   Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih...
Porcelan ili porculan   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Podsvest ili potsvest   Piše se podsvest. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Portugalija ili Portugal   Piše se Portugalija. Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemač...