Skip to main content

Kako se pravilno piše Povuci-potegni ili povuci potegni

Kako se piše Povuci-potegni

  Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili suprotstavljenih značenja pišu se sa crticom: hoću-neću, imao-nemao, rekla-kazala, veži-dreši i sl. Međutim, ako se udvajaju višečlane sastavnice, treba pisati crtu sa belinama (ne crticu): drž – ne daj, idi mi – dođi mi, imao – ne imao, hteo – ne hteo, radio – ne radio, znao – ne znao i sl. Suvišna je crta (i zarez takođe) u primerima kao: radio ne radio, isto mu; učio ne učio, jednako prolazi i sl.


Podršci ili podrški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice podrška glase p...
Posetilac ili posetioc   Piše se posetilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, ...
Povuci-potegni ili povuci potegni   Piše se povuci-potegni. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih...
Porcelan ili porculan   Pravilno je i jedno i drugo. U Rečniku jezičkih nedoumica Ivan Klajn kaže: ...
Podsvest ili potsvest   Piše se podsvest. Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s , dolazi do odst...
Portugalija ili Portugal   Piše se Portugalija. Tradicionalni oblik koji treba zadržati, preuzet nemač...