Skip to main content

Kako se pravilno piše Adhezija ili athezija

Kako se piše Adhezija

  Piše se adhezija. Od latinskog adhaesio, što znači prianjanje, priljubljivanje. Jednačenje suglasnika po zvučnosti u rečima stranog porekla i u izvedenicama od njih izostaje u prefiksu ad-: adhezivan, adhezioni, adherencija, adherent, adherentan, adhortacija itd.


Adsorpcija ili apsorpcija   Piše se i jedno i drugo. Adsorpcija , u hemiji, predstavlja sposobnost čvrs...
Adventistkinja ili adventiskinja   Piše se adventistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -...
Adresirati ili adresovati   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Adhezija ili athezija   Piše se adhezija. Od latinskog adhaesio, što znači prianjanje, priljubljiva...
Adresant ili adresat   Piše se i jedno i drugo. Adresant je onaj koji nešto upućuje . Adresat je ...