Skip to main content

Kako se pravilno piše Adsorpcija ili apsorpcija

Kako se piše Adsorpcija

  Piše se i jedno i drugo. Adsorpcija (od latinskog adsorptio), u hemiji, predstavlja sposobnost čvrstog tela da za svoju površinu veže gas, paru ili tečnost. Apsorpcija (od latinskog absorptio), u hemiji i fizici, jeste upijanje, usisavanje supstanci, materija čitavom masom neke materije (a ne samo njenom površinom).


Adsorpcija ili apsorpcija   Piše se i jedno i drugo. Adsorpcija , u hemiji, predstavlja sposobnost čvrs...
Adventistkinja ili adventiskinja   Piše se adventistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -...
Adresirati ili adresovati   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Adhezija ili athezija   Piše se adhezija. Od latinskog adhaesio, što znači prianjanje, priljubljiva...
Adresant ili adresat   Piše se i jedno i drugo. Adresant je onaj koji nešto upućuje . Adresat je ...