Skip to main content

Kako se pravilno piše Akademija ili akademia

Kako se piše Akademija

  Piše se akademija. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e, i-u (osim na prepoznatljivom spoju složenih reči): avijacija, armija, dijeta, klijent, linija, medijapan, pijedestal, pijuk, podijum, radijus, rivijera, televizija, trijumf itd.


Akvedukt ili akvadukt   Piše se akvedukt. Od latinskog aquae ductus, prema aqua i ductus . ...
Aktivistkinja ili aktiviskinja   Piše se aktivistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -k...
Aktualan ili aktuelan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev aktuelan. Imenica je ak...
Akvarij ili akvarijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu akvarijum. ...
Akobogda ili ako bog da   Piše se i jedno i drugo. Prilog akobogda, koji znači kuda, kamo, piše se sp...
Akta ili akti ili aktovi   Piše se i jedno i drugo i treće. Imenica akt ima tri značenja: službeni spi...