Skip to main content

Kako se pravilno piše Akobogda ili ako bog da

Kako se piše Akobogda ako

  Piše se i jedno i drugo. Prilog akobogda, koji znači kuda, kamo, piše se spojeno: zdravo, prijatelju, akobogda? Odvojeno se piše u značenju nadam se, verovatno: biće sve u redu ako bog da.


Akvedukt ili akvadukt   Piše se akvedukt. Od latinskog aquae ductus, prema aqua i ductus . ...
Aktivistkinja ili aktiviskinja   Piše se aktivistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -k...
Aktualan ili aktuelan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev aktuelan. Imenica je ak...
Akvarij ili akvarijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu akvarijum. ...
Akobogda ili ako bog da   Piše se i jedno i drugo. Prilog akobogda, koji znači kuda, kamo, piše se sp...
Akta ili akti ili aktovi   Piše se i jedno i drugo i treće. Imenica akt ima tri značenja: službeni spi...