Skip to main content

Kako se pravilno piše Akta ili akti ili aktovi

Kako se piše Akta akti

  Piše se i jedno i drugo i treće. Imenica akt ima tri značenja: službeni spis, dokument (množina je akta), delo, čin, postupak (množina je akti) i umetnička slika (ili skulptura) koja prikazuje nago ljudsko telo (množina je aktovi).


Akvedukt ili akvadukt   Piše se akvedukt. Od latinskog aquae ductus, prema aqua i ductus . ...
Aktivistkinja ili aktiviskinja   Piše se aktivistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -k...
Aktualan ili aktuelan   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji pridev aktuelan. Imenica je ak...
Akvarij ili akvarijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu akvarijum. ...
Akobogda ili ako bog da   Piše se i jedno i drugo. Prilog akobogda, koji znači kuda, kamo, piše se sp...
Akta ili akti ili aktovi   Piše se i jedno i drugo i treće. Imenica akt ima tri značenja: službeni spi...