Skip to main content

Kako se pravilno piše Alfa zraci ili alfa-zraci

Kako se piše Alfa zraci

  Piše se alfa zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni simbol umesto simbola upotrebi reč, piše se odvojeno: beta zraci, gama zraci, iks zraci, atomska bomba, hidrogenska bomba itd. Spojevi čija je prva sastavnica jednoslovni simbol pišu se sa crticom: α-zraci, β-zraci, γ-zraci, x-zraci, A-bomba, H-bomba, F-dur, f-mol, g-žica, L-profil, T-profil itd. Prilagođeno pisanje (sa spelovanjem jednoslovnog simbola) takođe se piše sa crticom: Ha-bomba, Ef-dur, ef-mol, ge-žica, El-profil, Te-profil, Be-vitamin, Ce-vitamin itd.


Alpe ili Alpi   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Alci ili alki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice alka glase alci...
Alpinistkinja ili alpiniskinja   Piše se alpinistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -k...
Alva ili halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Alfa zraci ili alfa-zraci   Piše se alfa zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni...
Alo ili halo   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...