Skip to main content

Kako se pravilno piše Alpinistkinja ili alpiniskinja

Kako se piše Alpinistkinja

  Piše se alpinistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kinja dolazi do odstupanja od gubljenja suglasnika, tj. ne vrši se uprošćavanje suglasničkih grupa radi lakšeg izgovora tih reči: čelistkinja, džudistkinja, finalistkinja, karatistkinja, pijanistkinja, solistkinja, šahistkinja, violinistkinja itd.


Alpe ili Alpi   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Alci ili alki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice alka glase alci...
Alpinistkinja ili alpiniskinja   Piše se alpinistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -k...
Alva ili halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Alfa zraci ili alfa-zraci   Piše se alfa zraci. Kada se u spojevima čija je prva sastavnica jednoslovni...
Alo ili halo   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...