Skip to main content

Kako se pravilno piše Aspekat ili aspekt

Kako se piše Aspekat

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz aspekt. Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici aspekt, afekt, eksperiment, ekvivalent, insekt, kompliment, kontinent, prospekt itd.


Astronaut ili kosmonaut   Pravilno je i jedno i drugo. Imenica astronaut preuzeta je iz engleskog , a...
Astečki ili asteški   Piše se astečki. Pridevi od prilagođenih stranih imena koja se završavaju n...
Asfalt ili asvalt   Piše se asfalt. Od grčkog ásphaltos, što znači smola. Isto tako, asfalter,...
Astal ili sto   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu sto. Oblik...
Aspekat ili aspekt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz aspekt. Suglasničke grup...