Skip to main content

Kako se pravilno piše Astal ili sto

Kako se piše Astal

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu sto. Oblik astal je zastareo.


Astronaut ili kosmonaut   Pravilno je i jedno i drugo. Imenica astronaut preuzeta je iz engleskog , a...
Astečki ili asteški   Piše se astečki. Pridevi od prilagođenih stranih imena koja se završavaju n...
Asfalt ili asvalt   Piše se asfalt. Od grčkog ásphaltos, što znači smola. Isto tako, asfalter,...
Astal ili sto   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu sto. Oblik...
Aspekat ili aspekt   Pravilno je i jedno i drugo, ali je običniji izraz aspekt. Suglasničke grup...