Skip to main content

Kako se pravilno piše Avganistan ili Afganistan

Kako se piše Avganistan

  Piše se Avganistan. Avganistan, Avganistanac, avganistanski jedini su uobičajeni oblici u srpskom jeziku, mada je izvorno (i pravilnije) Afganistan, Afganistanac, afganistanski.


Avganistan ili Afganistan   Piše se Avganistan. Avganistan, Avganistanac, avganistanski jedini su uobič...
Avio-prevoznik ili avio prevoznik   Piše se avio-prevoznik. Prefiksoid avio-, koji znači avionski, vazduhoplovn...
Avanturistkinja ili avanturiskinja   Piše se avanturistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na ...